Pokerzysci.com: Temat pomocy - Pokerzysci.com

Skocz do zawartości

 

Temat pomocy: Edytor tekstu, ankiety i załączniki

Edytor tekstu
Do wyboru mamy dwie wersje: standardową i rozbudowaną, które możemy używać zamiennie w zależności od ustawień konta. Rozbudowana wersja edytora tekstu pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym wprowadzanej treści.

Oznaczenia paska narzędziowego:
O tym czy do treści wiadomości można dodać ankietę, załącznik lub ustawić dla niej dodatkowe parametry decyduje administracja. Dlatego też, poniżej opisane funkcjonalności mogą być niedostępne dla określonych grup użytkowników.

Ankiety
Każda ankieta może składać się z kilku pytań i odpowiedzi na nie. Kolejne etapy tworzenia ankiety:Dodatkowe opcje:

Dodatkowe opcje wiadomości
Klikając w odnośnik Ikona "Dodatkowe opcje wiadomości" możemy ustawić dla posta szereg dodatkowych parametrów np: dodanie sygnatury pod treścią, określenie ikony wyświetlanej przy nazwie tematu.


Załączniki
Treść posta możemy wzbogacać umieszczając w niej różnego rodzaju pliki. W tym celu korzystamy z standardowego lub zaawansowanego trybu wysyłania plików.

Standardowe wysyłanie plików
Umożliwia wysłanie jednego pliku w danym czasie (następne wysyła się powtarzając wszystkie czynności). Kolejne kroki wysyłania pliku:
Zamiany wybranego pliku na inny dokonuje się wciskając i ponownie przechodząc do kroku pierwszego.

Zaawansowane wysyłanie plików
Umożliwia wysyłanie kilku plików w tym samym czasie. Korzystanie z tego trybu wysyłania plików możliwe jest dopiero pod dokonaniu odpowiednich zmian w ustawieniach swojego konta. Kolejne kroki wysyłania pliku:

Zarządzanie załącznikami
Niezależnie od tego, jaki tryb wysyłania plików został wybrany, po pozytywnej operacji, nad formularzem zostanie wyświetlone okno z załączonymi plikami. Domyślnie pliki są wstawiane na końcu napisanego posta. Umieszczenie wybranego załącznika w dowolnie wybranym miejscu (oznaczonym przez mrugający kursor) następuję po kliknięciu w odnośnik "Dodaj do postu"

Załącznik usuwamy klikając w odnośnik "Usuń"